NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      13. 01. 2020

Elektronická diaľničná známka na 365 dní zvýši spravodlivosť spoplatnenia pre osobné automobily

K doteraz existujúcim typom úhrad za využívanie vymedzených úsekov ciest s platnosťou 10 a 30 dní alebo s platnosťou od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka pribudne aj možnosť úhrady diaľničných známok s 365 dňovou platnosťou.

„Slovensko je jednou z mála krajín na svete, kde budú mať vodiči možnosť využívať elektronickú diaľničnú známku s 365 dňovou platnosťou. Vodiči a majitelia vozidiel, ktorí nekupujú ročnú diaľničnú známku hneď na začiatku roku, tým získajú spravodlivú možnosť využívať spoplatnenú cestnú sieť plných 12 mesiacov, za ktoré zaplatia,“ uviedol Matej Okáli, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SkyToll.
 
Nový typ diaľničnej známky bude platiť 365 dní vrátane dňa, ktorý určí užívateľ vymedzených úsekov ciest pri zakúpení tohto typu známky ako začiatok jej platnosti. Rovnako ako pri už existujúcich typoch diaľničných známok, bude aj 365 dňová diaľničná známka existovať pre vozidlá i prípojné vozidlá.

Najskorší dátum začiatku platnosti 365 dňovej diaľničnej známky, ktorý bude možné pri úhrade nastaviť, je zákonom stanovený 1. február 2020. Cena 365 dňovej diaľničnej známky uhradenej počas roku 2020 by mala byť rovnaká ako cena diaľničnej známky s ročnou platnosťou, teda 50 eur vrátane DPH.

Tak ako pri diaľničných známkach s platnosťou 10 a 30 dní a diaľničnej známky s ročnou platnosťou, bude aj pri 365 dňovej diaľničnej známke možnosť jej úhrady prostredníctvom zákazníckej zóny internetového portálu eznamka.sk, cez mobilnú aplikáciu eznamka, cez samoobslužné zariadenie/miesto alebo na niektorom z obchodných miest.

„Ak zákazník pri úhrade diaľničnej známky do systému zadá číslo mobilného telefónu, prípadne aj emailovú adresu, dostane najneskôr 3 dni pred koncom platnosti diaľničnej známky notifikáciu upozorňujúcu na túto skutočnosť. Rovnaká možnosť bude existovať aj pri známke platnej 365 dní,“ doplnil Matej Okáli.

Mení sa spôsob zadávania evidenčného čísla vozidla (EČV) pri úhrade diaľničnej známky na jedno vozidlo. Zatiaľ čo doteraz stačilo zadať evidenčné číslo vozidla (EČV) iba raz, po novom bude nutné vykonať zadanie EČV dvakrát. Táto zmena vychádza najmä z požiadaviek vodičov, aby v prípade svojho omylu pri zadávaní EČV nemuseli úhradu diaľničnej známky korigovať formou reklamácie. Zadanie EČV dvakrát nebude potrebné pri hromadných úhradách, teda pri platbe elektronickej dialničnej známky pre viac ako jedno vozidlo.

© 2024 Skytoll