NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      08. 07. 2024

VITRONIC dodá so spoločnosťou SkyToll služby monitoringu nákladných vozidiel pre mýtny systém v Holandsku

Praha, 8. júla 2024 – Spoločnosť VITRONIC, ktorá je od mája súčasťou ITIS Holding-u, zvíťazila v súťaži holandského správcu ciest RDW na dodávku monitorovacích služieb pre nový systém elektronického mýta. Subdodávateľom časti riešenia je sesterská spoločnosť SkyToll. Pre ITIS Holding ide o prvé významné víťazstvo vo verejnej zákazke po akvizícii nemeckej spoločnosti VITRONIC, ktoré poslúži aj ako dôležitá referencia v oblasti komplexných riešení pre inteligentnú dopravnú infraštruktúru.

VITRONIC dodá a nainštaluje zariadenia na pozorovanie vozidiel, potrebný softvér a služby spracovania dát, ktoré umožnia RDW overovať, či nákladné vozidlá dodržujú nové pravidlá spojené s výberom mýta, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2026. SkyToll bude zodpovedný za služby spracovania dát, prevádzku back-office a za implementáciu pokročilého systému na kontrolu vozidiel na základe cloudovej infraštruktúry.

„Po akvizícii VITRONIC-u sa ITIS Holding stal významným poskytovateľom škálovateľných riešení v oblasti inteligentnej dopravnej infraštruktúry. V globálnom meradle sme teraz jednou z mála spoločností, ktorá je schopná dodávať všetky hlavné komponenty systémov pre výber mýta, pre zvyšovanie bezpečnosti prevádzky a pre rozvoj inteligentnej dopravnej infraštruktúry. Vážime si dôvery RDW a tešíme sa na realizáciu tohto významného projektu,“ uviedol Matej Okáli, generálny riaditeľ ITIS Holding.

Od roku 2026 bude v Holandsku zavedená povinnosť platiť mýto pre nákladné vozidlá, tzn. že všetky nákladné vozidlá jazdiace po holandských cestách budú povinne vybavené funkčnými palubnými jednotkami (OBU).

Aby bola zaistená správna úhrada mýta, dodané kamerové systémy VITRONIC overia s podporou informačného systému a back-office od SkyToll-u, že prechádzajúce nákladné vozidlá majú funkčnú a správne nastavenú OBU jednotku. Proces overenia zahŕňa použitie ANPR kamier na rozpoznávanie registračných značiek, DSRC (mikrovlnných) antén na načítanie nastavených parametrov OBU jednotky a softvér na rozpoznávanie obrazu na identifikáciu nákladných vozidiel.

Obe spoločnosti ponúkli vo výberovom konaní osvedčené a spoľahlivé riešenie, ktoré je podložené dlhoročnými skúsenosťami v niekoľkých európskych krajinách.

© 2024 Skytoll