NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      11. 04. 2018

Vyjadrenie spoločnosti SkyToll k víťazstvu v zadávacom konaní na prevádzku systému elektronického mýta v Českej republike

Spoločnosť SkyToll, spolu so spoločnosťou CzechToll zo skupiny PPF, vítajú rozhodnutie Ministerstva dopravy ČR, ktoré rozhodlo o víťazstve v tendri na prevádzkovateľa nového mýtneho systému v Českej republike. Konzorcium oboch spoločností je po vyriešení námietok, ktoré na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže podal doterajší prevádzkovateľ spoločnosť Kapsch, pripravené na okamžitý podpis príslušných zmlúv tak, aby nový systém bol úplne funkčný k 1. januáru 2020.

Spoločnosť SkyToll je v konzorciu dodávateľom technického riešenia. Spoločnosť CzechToll je strategickým partnerom a jej účasť je súčasťou širšej stratégie skupiny PPF v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry.

V rámci tendra Ministerstva dopravy ČR ponúklo konzorcium pre výber mýta najmodernejšiu satelitnú technológiu (GNSS). Pre určovanie polohy vozidiel bude využívať systém identifikácie GPS s možnosťou rozšírenia o európsky systém GALILEO. Pre účely kontroly bude maximálne využitá mikrovlnná technológia (DSRC) na kontrolných bránach. Celkové náklady na prevádzku nového mýtneho systému konzorcia spoločností SkyToll a CzechToll sú o 106,6 mil. eur (2,7 miliardy českých korún) nižšie, ako druhá najlepšia ponuka, ktorú dostalo Ministerstvo dopravy ČR od spoločnosti Kapsch.

 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Novym-provozovatelem-mytneho-systemu-ma-byt-od-rok?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy

© 2024 Skytoll